Skip links

Gemeente Vlissingen

Vlissingen in beweging &
de Sportraad

Welkom op de site van Vlissingen in beweging. De gemeente Vlissingen streeft naar gezonde en vitale inwoners. Met sport willen we daaraan bijdragen door alle inwoners in staat te stellen om op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening te kunnen doen. Zij moeten dat kunnen doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden, in een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving.

De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt o.a. plaats vanuit het kader van de Brede SPUK regeling (specifieke uitkering).
Vlissingen in Beweging is opdrachtgever voor o.a. de Buurtteams, sportorganisaties en onderwijsinstellingen. Samen met deze externe samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat de activiteiten en interventies binnen de zes thema’s van het Sportakkoord kundig en
duurzaam worden uitgevoerd.

Meer over ons
Achtergrondafbeelding ballen

Onze doelen

Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen.
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep veelal toereikend.

Alles op een rijtje

Volg ons op social media!

Kom in contact

Verengingen

Bekijk alle verengingen
Deze site maakt gebruik van cookies.