Skip links

Proclaimer

Privacy

De gemeente Vlissingen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De gemeente gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Zie voor meer informatie de gemeentelijke Privacyverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Vlissingen voldoet aan de Europese webrichtlijnen WCAG 2.0, level AA en mag het certificaat Waarmerk Drempelvrij voeren. Zie het certificaat voor een gedetailleerde uitleg van de normen waaraan de gemeentelijke websites voldoen. Om aan de gestelde eisen op het gebied van vindbaarheid, toegankelijkheid, actualiteit en begrijpelijkheid van informatie te voldoen, zijn procedures vastgesteld die zijn vastgelegd in een Vlissings Redactiestatuut.
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op Vlissingen.nl, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via e-mail redactie@vlissingen.nl. Graag met een duidelijke omschrijving van waar u tegenaan loopt en een link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Documenten in PDF-formaat

Een aantal documenten wordt weergegeven in PDF-formaat. Niet alle documenten van dit formaat zijn volledig toegankelijk volgens de WCAG-normen. In 2019 hopen wij dit probleem verholpen te hebben. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail redactie@vlissingen.nl.

Beveiliging websites en e-mail

De gemeente spant zich in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Om uw privacy en andere gegevens zo goed mogelijk te borgen, nemen wij technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vormt daarbij het uitgangspunt.

Gemeentelijke websites

Dit geldt ook voor de websites van de gemeente Vlissingen, met als onderdeel daarvan de digitale e-mailvoorzieningen voor nieuwsbrieven en webformulieren. De websites voldoen aan Internetbeveiligingsstandaarden, dat herkent u onder andere aan de beveiligde verbinding (https://). De e-mailverzending voldoet ook aan internationale standaarden waarmee het verzenden van valse e-mails (zoals bijvoorbeeld phishing en spam) namens de gemeente voorkomen en bestreden wordt.
U kunt zelf domeinen controleren via de website www.internet.nl.

Contact

Mocht u vragen hebben of zelf een mogelijk beveiligingslek constateren, neem dan contact op met de gemeente Vlissingen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De gemeente gebruikt deze cookies alleen maar om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Hierdoor kunnen wij onze websites zo optimaal mogelijk afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. De gemeente Vlissingen:

  • kan deze cookies niet herleiden tot een pc (of tablet, iPad of smartphone) of individu;
  • verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens;
  • gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus niet voor commerciële doeleinden of ter verstrekking aan derden.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Foutieve of onvolledige informatie

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Vlissingen. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website.
Ziet u verouderde gegevens of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten! U kunt reageren door een e-mail te sturen naar redactie@vlissingen.nl. Uw reactie wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen en u ontvangt bericht over hoe wij uw informatie hebben verwerkt.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan. De gemeente Vlissingen behoudt zich het auteursrecht voor van alle gemeentelijke informatie; zoals geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op via e-mail redactie@vlissingen.nl.

Internetsites en/of bronnen van derden

Via deze website wordt ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Vlissingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.