Skip links

Doelstellingen Vlissingen in beweging

Stip op de horizon

Doelstellingen Vlissingen in beweging

We streven er naar dat alle inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Zij moeten dat kunnen doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden. In een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving. Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, bij alle inwoners van de gemeente Vlissingen.

Subdoelstellingen

Brede facilitering sport en bewegen.

Door zorg te dragen voor goede sportfaciliteiten in de gemeente Vlissingen en het verzorgen van sportkennismakingsactiviteiten maken we mogelijk dat de meeste inwoners kunnen gaan sporten of bewegen.

Stimulering sport en bewegen niet actieve doelgroepen.

Een kleinere groep van de Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het sport- en beweegaanbod. Dit 2e onderdeel van de aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving, die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats vanuit het kader van de rijkssubsidieregeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’, met hulp van externe samenwerkingspartners.

Stip op de horizon

Doelstellingen Vlissingen in beweging

We streven er naar dat alle inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Zij moeten dat kunnen doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden. In een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving. Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, bij alle inwoners van de gemeente Vlissingen.

Bekijk onze video!

Play
Deze site maakt gebruik van cookies.