Skip links

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De gemeente Vlissingen wil graag dat iedereen haar websites goed kan vinden, lezen en gebruiken. Wij besteden daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van onze online informatie.
We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen die door de overheid zijn opgesteld en zijn afgeleid van de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Toegankelijkheidsverklaring

In de Toegankelijkheidsverklaring ziet u aan welke eisen wij voldoen en welke voor verbetering in aanmerking komen. Deze verklaring is op 22 september 2020 voor het laatst bijgewerkt.
De verklaring is van toepassing op de website www.vlissingen.nl en de subsites van de GemeenteraadScheldekwartier en Vlissingen in beweging.

Hoe wij de website toegankelijk maken

We nemen de volgende maatregelen.

  • De Webredactie toetst vóór publicatie alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid;
  • De Webredactie maakt gebruik van het beheerprogramma Siteimprove ter verbetering van de toegankelijkheid;
  • Redacteuren volgen periodiek trainingen over toegankelijkheid;
  • Elk jaar worden de gemeentelijke websites extern getoetst aan de meest recente toegankelijkheidseisen. Sinds 2014 wordt deze toetsing verzorgd door Stichting Accessibility uit Utrecht. De gevonden problemen lossen wij intern op.

Documenten en film

PDF

  • De pdf-bestanden op onze website voldoen niet allemaal aan de gestelde eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers niet volledig toegankelijk zijn. Op de pagina’s waar dit het geval is, bieden wij een alternatief.
    We werken er aan dat de pdf-bestanden op 1 januari 2023  volledig toegankelijk zijn. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, blijven we een alternatief bieden;
  • De gepresenteerde kaarten op onze website zijn niet bestemd voor navigatie en deels toegankelijk. Dit soort kaarten vormen echter een uitzondering op de gestelde toegankelijkheidseisen.

Door derden aangeleverde documenten

Een aantal door externe partijen aangeleverde documenten (veelal PDF-bestanden), zijn op dit moment niet volledig toegankelijk. Bij het afsluiten van nieuwe contracten met externe partijen, is toegankelijkheid een zwaar wegende voorwaarde bij het aanbestedingsproces.

Film

  • Op een enkele pagina vindt u een filmp(je) of een vlog. We werken er aan, dat de nieuwe films en vlogs vanaf 23 september 2020 volledig toegankelijk zijn.

Melding toegankelijkheidsprobleem

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0118 of e-mail redactie@vlissingen.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Inspectierapport_07-04-2020

Grootte: 298kb
Type: PDF
Lees voor

Download

Inspectierapport_25-02-2019

Grootte: 227kb
Type: PDF
Lees voor

Download

Inspectierapport_08-04-2018

Grootte: 245kb
Type: PDF
Lees voor

Download
Deze site maakt gebruik van cookies.