Skip links

Sportraad Vlissingen

Samen sportraad

Sportraad

Wij zijn er voor je!

Welkom op de website van de Sportraad Vlissingen, een onafhankelijk adviesorgaan voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen op het gebied van sport en bewegen. De Sportraad fungeert zich als intermediair tussen de gemeente en de sportaanbieders en ondersteunt de sportaanbieders, bemiddelt in kwesties tussen gemeente en sportaanbieder en toetst en initieert het gemeentelijk sportbeleid. De missie van de Sportraad Vlissingen is om het sport- en beweegaanbod in Vlissingen te bevorderen, te versterken en te verbreden en daarmee bij te dragen aan gezond en vitaal Vlissingen.

Visie en doelen

De visie van de sportraad is dat zij alle inwoners van de gemeente Vlissingen de mogelijkheid wil bieden om te bewegen en te sporten. Sport en bewegen kan hierbij dienen als middel tot een betere gezondheid en/of een betere sociale binding, maar sport en bewegen kan ook dienen als doel: het verbeteren van motorische vaardigheden, talentontwikkeling en het komen tot, en verbeteren van prestaties. De Sportraad is er voor jong en oud, voor de georganiseerde en de ongeorganiseerde sporter. De Sportraad wil zich sterk profileren door communicatie via diverse mediakanalen en het organiseren van diverse activiteiten en evenementen met als doel een sterkere binding met de sportaanbieders, de gemeentelijke beleidsbepalers en de sporters in Vlissingen.

MadCity_logo